Datainspektionen ska granska kameraövervakning

1:38 min

Datainspektionen kommer nu bland annat att skicka ut ett frågeformulär till olika butiker om kameraövervakning och sedan följa upp svaren, berättar Katarina Högquist, jurist på datainspektionen.

Katarina Högquist säger att den här granskningen görs efter Sveriges Radios rapportering i höstas om att anställda övervakas på ett otillåtet sätt på sina jobb.

– Vi har sett att det framförts misstankar om att man missbrukat kameror i butiker. Vår fråga är om det även gäller på andra typer av utrymmen.

I en granskning som Sveriges Radio gjorde i höstas visade det sig att det i många till exempel caféer och butiker förekommer olaglig kameraövervakning för att kontrollera att personalen sköter sitt jobb.

P4 Västmanland rapporterade då bland annat om Waynes Coffee på Centralsstationen i Västerås där en kamera satt uppe. Företaget Martin och servera i Västerås har polisanmälts för att övervaka de anställda.

Länsstyrelsen, som har tillsynsansvaret, sa i höstas att man inte har någon fullständig kontroll över att alla arbetsgivare i länet följer reglerna när det gäller kameraövervakning. Det ska nu Datainspektionen försöka reda ut, berättar Katarina Högquist.

– Vi kommer att göra närmare granskningar av ett antal företag. Märker vi att det finns ett utbrett problem måste vi gå vidare för att se hur vi kan komma till rätta med det. Hittar vi stora brister kan det handla om att göra polisanmälningar. Vi kan också förelägga företagen att upphöra med en viss kameraövervakning, säger Katarina Högquist.