Västerås stad ser över behoven för barn med språkstörning

1:26 min

Runt 5 procent av barn i förskoleåldern har en språkstörning men det är inte alltid som barnet får rätt hjälp. Något Västerås stad nu ser över.

"Lena" har ett barn med språkstörning och hon fick hjälp fram till hennes barn var 6 år. Då avslutades besöken på Landstingets logopedmottagning, för då var barnet skolans ansvar. Men där fanns inte samma stöd berättar "Lena".

– Den fruktansvärda kampen med skolan in i all oändlighet. Man går på knäna.

I Västerås finns verksamheten Språkspåret som är till för elever i förskolan till och med 5:an med grova språkstörningar. Språkspåret har 24 platser.

– Just nu håller vi på att göra en kartläggning. Helt klart finns det behov även hos andra barn som inte går Språkspåret. Det handlar om att vi behöver sprida kompetensutvecklingen även till personal som har elever som går på andra skolor, säger Vicki Skure Eriksson (C), ordförande i Grundskolenämnden i Västerås.