Arbogaborna frikostiga med burkpanten

Knappt 193 000 kronor. Så mycket pant skänkte västmanlänningarna bort till bistånd förra året i Coop-butikerna. Arbogaborna är bäst i länet.

Där går 2,42 av varje pantad hundralapp till välgörenhet via Biståndsknappen. Nästbäst man i Norberg.

- Vi vill rikta ett varmt tack till alla västmanlänningar som trycker på Biståndsknappen. Pantpengarna från det senaste året motsvarar 9 599 nya träd i Afrika. Träden ger en bättre miljö, pengar till barnens skolgång och skyddar människor mot klimatförändringarnas effekter, säger Katarina Andersson, insamlingschef på organisationen Vi-skogen.