Boplats från järnåldern vid Tortuna skola

En medeltida kyrkogård med kapellgrund och boplats från järnåldern har upptäckts vid Tortuna skola öster om Västerås.

Västerås stad planerar att bygga ut Tortuna skola, och eftersom fornlämningar kunde finnas inom området har en arkeologisk förundersökning gjorts.

Under 50-talet drogs ledningar till en mindre byggnad som står på skoltomten, då hittades skelett som låg på rad.

Förundersökningens syfte var att ta reda på omfattningen av den förhistoriska boplatsen.