Lärare rädda för anklagelser om övervåld

1:01 min

Många lärare är rädda att ta i sina elever för att de oroas över att bli anklagade för övervåld.

Emmy Wetterblad på Lärarförbundet i Västerås säger att det kan bli svårt om det till exempel är ett slagsmål.

Frågan är då om läraren törs gå in och bryta.

– Man ska inte ha fysisk beröring överhuvudtaget på grund av integritetsskydd och sådant. Det är i alla fall en praxis att vi inte tar i elever och det är vad vi råder våra medlemmar till också.

– Du kan ta med handen lätt på ryggen och fösa, men du får inte ta tag i armen, till exempel.

– Men i svårare situationer, där du exempelvis har en elev som sitter och kastar saxar i klassrummet, hur ska du kunna bryta det utan att ta i eleven? säger Emmy Wetterblad.

– Då kanske man måste ta i det här barnet, och då kan det ju bli konsekvenser för den enskilda läraren, säger Emmy Wetterblad.

Hon berättar att det hänt flera gånger att elever känt sig så kränkta i liknande situationer att det slutat med att föräldrarna polisanmäler läraren. 

– Det har gått lite för långt det här med allas rätt. Ja, alla har rätt, men hur är det med det här barnet som kastar saxar, och de andras rätt att inte bli träffade?

Skulle ni i Lärarförbundet inte kunna göra något för att ändra på praxis?

– Ja, vad ska vi göra? Samhället har ju blivit så att man känner misstänksamhet mot lärare. Man litar inte på lärarna och det känns väldigt, väldigt tråkigt.