Högre lärarlön kan utjämna skillnader mellan skolor menar lärarfack

3:31 min

Det är stora skillnader mellan skolor på olika håll i landet, visar en ny undersökning från Lärarnas Riksförbund. Det här visar sig också lokalt i Västerås, menar fackförbundet som kräver höjda löner.

– Det brister när det gäller likvärdighet. Både mellan skolor i staden och när vi jämför oss med skolor i våra kranskommuner, säger Solveig Nygren, biträdande kommunombud på Lärarnas Riksförbund i Västerås.

Handlar det om lärarnas situation eller elevernas?

– Ja, de är ju ganska nära förknippade med varann. Men det handlar dels om lärarnas situation, eftersom vi nu fokuserar väldigt mycket på det, men det spiller ju över på elevernas situation.

– När det gäller olikheten så handlar det ju om elevernas resultat. Vi menar att vi behöver ha högre behörighet på våra lärare för att vi ska kunna lyfta elevernas resultat.

Lärarnas Riksförbund har i sin ranking tittat på elevresultat, likvärdighet, lärarlöner, behörighet och resursanvändning.

Förbundets Västeråsavdelning har inte gjort någon särskild ranking över skolorna i Västerås, men skillnaderna här gäller främst de meritvärden som eleverna får med sig från grundskolan för att söka till gymnasiet, säger Solveig Nygren.

– Där kan vi se att det skiljer alldeles för mycket mellan skolor. Det ska inte ha betydelse egentligen vilken skola man går på, utan man ska kunna uppnå likvärdiga resultat oavsett var man bor i staden.

Lönerna är en annan viktig bit, anser Lärarnas Riksförbund.

– Det är alldeles för dålig löneutveckling. Ingångslönerna borde definitivt höjas, för att det ska bli mer attraktivt att bli lärare  säger Lars Fröistedt från förbundet i Västerås.

Enligt Lärarnas Riksförbund i Västerås är ingångslönen för en grundskolelärare i Västerås 25.000 kronor och för en gymnasielärare 27.000 kronor. Är det så dåligt?

– Med tanke på den långa utbildningen och det ansvar det innebär så borde lönen vara högre, säger Lars Fröistedt och framhåller att lärare i Västerås söker sig till närliggande kranskommuner som till exempel Hallstahammar för att lönen är högre där.