Sköterskors nattjobb till domstol

Arbetsdomstolen tar upp ett fall som gäller ett par sjuksköterskor vid Västmanlands sjukhus som säger nej till att jobba natt, rapporterar Vårdförbundets tidning Vårdfokus.

De motsätter sig att jobba natt eftersom de anser att deras anställningsavtal inte innefattar schemalagt arbete på natten.

Men enligt Jeanette Lindgren Dahlin, förbundsjurist vid Vårdförbundet, säger sjuksköterskorna inte nej till arbete något enstaka nattpass i en mycket akut situation.

Arbetsdomstolen har hållit en så kallad muntlig förberedelse och huvudförhandling kommer att hållas i mitten av januari, skriver Vårdfokus.

Sjuksköterskorna det gäller är medlemmar i Vårdförbundet.