Samisk koppling till båtfynd framgår inte

2:42 min

På länsmuseet i Västmanland finns en unik båt från 800-talet, uppgrävd ur en grav i Tuna, nordost om Västerås. I båten låg en kvinna begravd tillsammans med en rad föremål. Men besökarna får inte hela bilden - nämligen båtens koppling till den samiska kulturen.

Det var i början på 50-talet som gravfältet i Tuna i Badelunda socken grävdes ut. Där finns sammanlagt 69 olika gravar, varav åtta är så kallade båtgravar där kvinnor av hög status begravdes.

Sju av gravarna är brända och innehåller endast fragment av båtar - i den åttonde fanns en båt sydd enligt en teknik som endast samerna har använt sig av.

Forskaren Gunilla Larsson har i många år studerat marin arkeologi och hon skrev också en avhandling i ämnet 2007.

Hon konstaterar i avhandlingen och i flera artiklar att samer genom historien varit duktiga båtbyggare - och det speciella var att samerna sydde ihop de olika båtdelarna är ihopsydda av antingen rottågor eller rensenor.

– Det här är en samisk båt och tittar man historiskt så är alla samiska båtar tillverkade med löpande söm, säger Gunilla Larsson.

Precis som Badelundabåten som finns till beskådan vid länsmuseet i Västmanland - men ingenting av den samiska kopplingen kommer alltså fram i utställningen.

Jouni Tervalampi från Västerås är historiker med samisk historia i Bergslagen och Mälardalen som specialitet, han är upprörd.

– Det är jättedåligt! Det borde finnas skyltar här som förklarar att sydda båtar var en samisk specialitet, säger Tervalampi.

Den traditionella bilden är att samiskt båtbyggande framförallt varit en sjösamisk tradition i Norge, men senare forskning har visat spår av en kustlevande samisk befolkning på svensk sida, ända ner till gästrikekusten.

Det finns också en handfull arkelogiska fynd i framförallt norra Sverige av sydda båtar.

Men på senare tid har rester av sydda båtar hittats även i en båtgrav i Alsike i Uppland och vid kajen utanför Grand Hotell i Stockholm samt gravbåten i Badelunda utanför Västerås.

Anna Bratås är museipedagog vid länsmuset i Västmanland och hon säger att forskningen inte är entydig när det gäller sydda båtar - men hon utesluter inte att de uppdaterar informationen i sin utställning.

– Vi vill ta reda på mer och bjuda in forskare som kan berätta mer om detta. Men vi måste också fundera på att lyfta det i våra texter, säger Bratås.

Sameradion och SVT Sápmi.