Stora besparingar på ABB

1:21 min

Verkstadskoncernen ABB, med huvudkontor i Västerås, ska spara en miljard dollar, motsvarande 8,4 miljarder svenska kronor. Det är ännu oklart hur besparingarna kommer att påverka de anställda i Västerås.

ABB:s vd i Sverige Johan Söderström säger så här om besparingarna.

– Naturligtvis kommer vi att jobba med att öka vår konkurrenskraft, vilket innebär bland annat att vi kommer att jobba med produktivitetsförbättringar på tjänstemannasidan.

– Det här kommer vi att göra i lugn och ro och planera nogsamt och involvera de fackliga, och se till att det här blir bra, säger Johan Söderström.

Nästan hälften av de anställda i Sverige finns i Västerås. Hur påverkas vi här?

– Det är för tidigt att säga. Fokus är på våra kunder och att fortsätta vår löpande verksamhet. Sen kommer vi att planera de här förändringarna på ett bra sätt, säger Johan Söderström.

ABB ökar besparingstakten genom ett effektiviseringsprogram som ska ge 1 miljard dollar, motsvarande 8,4 miljarder kronor, i sänkta kostnader från slutet av 2017. Besparingarna sker utöver de besparingsprogram som redan pågår.

Samtidigt sänker ABB sitt tillväxtmål från förra året på 4 till 7 procent per år fram till 2020. Det målet sänks nu till 3 till 6 procent.

Koncernen strukturerar även om och från 1 januari 2016, då ska det finnas fyra divisioner jämfört med dagens fem.

Två nya divisioner kommer att bildas:

 *Power Grids, som ska syssla med kraft och automation till kraftöverförings- och distributionsföretag.

 *Electrification Products, som ska sälja låg- och mellanspänningsprodukter. 

Två divisioner blir kvar sedan tidigare: Discrete Automation and Motion, och Process Automation.

– Egentligen gör vi de här förändringarna för att bättre stärka synergierna gentemot kund, så att vi får ihop vårt erbjudande inom Power Grids, den nya divisionen, med både kraft och automation mot kraftöverförings- och distributionsföretag, säger Johan Söderström, och fortsätter:

– När det gäller Electrification Produtcs sätter vi ihop både lågspänningsprodukter och mellanspänningsprodukter så att det blir lättare för våra kunder och vi skapar en helhet.

I och med förändringarna försvinner tre divisioner: Power Products, Power Systems och Low Voltage Products.

ABB har totalt drygt 140 000 anställda, 9 000 av dem jobbar i Sverige. I Västerås finns cirka 4 200 anställda.