Jättelokan ska väck från Kungsör

0:59 min

Kungsörs kommun är hotat av en total invasion av den giftiga växten Jätteloka som också kallas Jättebjörnloka. Men nu ska de storväxta växterna bort.

Enligt Sofia Peräläinen, som är kommunekolog på Kungsörs kommun, är växten inte inhemsk från början.

– Det är en introducerad art, så den är ju inte inhemsk och härstammar från Sverige. Och problemet med den är att den är konkurrenskraftig och tar över stora bestånd och arealer i kommunen och därmed konkurrerar de ut andra inhemska växter, säger hon.

Det är inte bara biologisk mångfald det handlar om, den kan vara farlig också. Enligt Sofia Peräläinen kan den orsaka brännskador:

– Ja, får man växtsaften på huden och samtidigt är ute i solljus så kan brännskador uppstå.

Men hur bekämpar ni Jättelokan?

– Man får ha skyddsutrustning och det viktigaste är att i första hand få bort blomställningarna så att de inte fortsätter att sprida sig. Och i den första omgången av bekämpningen använder vi oss av kemiskt bekämpningsmedel, säger Sofia Peräläinen.