Bredare cykelväg säkrare för trafikanter i Köping

Gångbanan på Åkerbovägen mellan Pungbovägen och Hagavägen i Köping ska breddas och görs om till en kombinerad gång- och cykelbana.

Det ska göra sträckan säkrare för både fotgängare och cyklister.

Dessutom ska en ny parkering byggas intill korsningen för att göra det säkrare att hämta å lämna barn vid skolan.

Vägarbetet påbörjas idag och pågår fram till vecka 45.