Pendlares inflytande ska ge bättre tågtrafik

3:20 min

Tågresenärerna ska få större inflytande över den svenska järnvägen. Åtminstone ska tågpendlarnas perspektiv tas tillvara bättre, lovar S-riksdagsledamot.

Socialdemokratiska riksdagsledamoten Pia Nilsson bjöd idag in representanter från pendlarorganisationen i Mälardalen, TIM-pendlare, till diskussion om medinflytande om tågtrafiken och hur den svenska järnvägen ska organiseras.

Isabel Dellacasa Lindberg från Västerås som är vice ordförande i Tim-pendlare, pekade ut i huvudsak två problemområden: Trafikverket och konkurrens.

– Problematiken idag är att banarbete och spårutbyggnad är eftersatt. Väldigt mycket av störningarna beror på Trafikverket. Sedan finns också störningar inom tågtrafiken, att tågoperatörerna kanske inte samverkar för att få enhetligt system, säger Isabel Dellacasa Lindberg.

Pia Nilsson (S) som sitter med i riksdagens trafikutskott, höll med om TIM-pendlarnas bild.

– Pendlarna på Mälarbanan är ett väldigt hårt prövat släkte som haft många förseningar.

I budgeten för 2016 fördubblas anslagen till Trafikverket till totalt omkring 1,2 miljarder kronor, en fördubbling jämför med i år, enligt Pia Nilsson.

Men TIM-pendlarna tror inte på mer pengar som enda lösning. Det handlar främst om att Trafikverket måste jobba på ett annat, mer konstruktivt sätt. Det kan bli möjligt om man släpper prestigen och tar tillvara pendlarnas erfarenheter, tror Isabel Dellacasa Lindberg.