Lagförslag mot identitetskapning väntas nästa år

1:19 min

Att låtsas vara någon annan på internet är ännu så länge inte brottsligt, men en statlig utredning som ska kriminalisera identiteskapning pågår just nu.

– Vi jobbar med att ta fram ett lagförslag som ska kriminalisera identitetskapning, säger Christer Lund som är utredare på justitiedepartementet, och förklarar vad det är för något:

– Det är när någon utger sig för att vara en annan person genom att olovligen använda den personens identitetsuppgifter och att det sedan vållar skada eller olägenht för den person vars identitetsuppgifter används.

– Här gäller det att begränsa kriminaliseringen till de fall som ger skada eller olägenhet.

Varför behövs det en lag?

– Lagstiftningen behövs för att den som drabbas av en sådan här identitetskapning bättre ska kunna ta tillvara sin rätt, sedan är det ju också för att stärka skyddet för den personliga integriteten.

– Idag är det så att den vars identitet utnyttjas till exempel vid ett bedrägeri eller får sin identitet kapad på internet inte anses vara ett brottsoffer och har då svårare att få hjälp, säger Christer Lund.

Christer Lund tror att lagstiftningen ska vara på plats vid halvårsskiftet nästa år.