Skickas mellan vårdcentralen och sjukhuset

1:44 min

Från vårdcentralen till sjukhuset, och så tillbaka till vårdcentralen och sedan sjukhuset igen. Turerna har varit många för 72-åriga Birgitta från Västerås.

Att tvingas fixa och betala för sjuktransporter för alla vändor tär på en redan ansträngd ekonomisk situation som pensionär, säger Birgitta. 

– Vad ska jag göra? Man är ju maktlös som liten patient, annars får man väl ingenting. 

Efter att ha sökt vård på vårdcentralen fick Birgitta tid för en undersökning på sjukhuset i Västerås. Men efter undersökningen så fick hon en remiss tillbaka till vårdcentralen för att göra ett njurprov, något som Birgitta inte kan förstå varför de inte kunde göra på sjukhuset när hon ändå var där. 

Nu tvingas hon fixa och betala för sjuktransporter för alla vändor, något som Birgitta säger tär på en redan ansträngd ekonomisk situation som pensionär. 

– Det kostar ju pengar med sjukresor och allt sådant där. 

Inte nog med det, när hon har gjort njurprovet ska hon tillbaka till sjukhuset för att röntgas. 

– Jag förstår inte varför det ska ske när man är på ett stort lasarett, varför ska man behöva åka till en vårdcentral för att ta ett njurprov? Sedan blir jag kallad till lassarettet igen för röntgen, och vad som händer efter det vet jag inte alls. 

Margareta Ehnebom som är chefläkare inom Landstinget Västmanland berättar att det inom landstinget finns samverkansdokument mellan primärvård och specialistsjukvård, där man tydliggör på vilken vårdnivå sjukdomen utreds bäst. 

Det innebär att det ska vara tydligt vem som har utredningsansvaret. Övertagandet mellan primärvård och specialistsjukvård sker genom remissförfarande. Däremot är det vara ganska vanligt att olika prover tas på olika ställen och det kan även vara att vissa prov kräver olika förberedelser. 

Men Margareta Ehnebom säger att man försöker att underlätta för patienten så mycket som möjligt. 

– Nu försöker man ju alltid att planera för patientens bästa så att så mycket som möjligt i en utredning kan göras i ett sammanhang så att patienten inte ska behöva åka fram och tillbaka. 

Birgitta heter egentligen något annat/Redaktionen.