Kritik mot väntetider för besökande till Salberga

Tre intagna på Salbergaanstalten anmäler till Justitieombudsmannen att väntetiden för besökande är orimligt lång. Enligt anmälarna kan det röra sig om nästan två timmars väntan i besöksrummet, och att det inte rör sig om enstaka händelser.

Kriminalvården svarar att det är ofrånkomligt att viss väntetid kan uppstå i samband med besöken, men förnekar att det skulle vara så långa väntetider.

I de fall som tas upp i anmälningarna rör det sig om förseningar på cirka en timme, enligt kriminalvården, och vad de förseningarna berott på har man inte lyckats utreda.