Canceroperationer på färre sjukhus i regionen

2:43 min

Vården av patienter med gynekologisk och urologisk cancer ses nu över i regionen där Landstinget Västmanland och sex andra landsting ingår.

För att höja kvalitén så kommer den mer högspecialiserade sjukvården, som vissa kirurgiska ingrepp, att samlas på Universitetssjukhusen i regionen.

Beslut om hur vården kommer att vara organiserad, väntas inom en snar framtid, säger Denise Norström, landstingsråd Landstinget Västmanland.

– Kommer man till ett sjukhus och det är en läkare som inte har opererat den här typen av cancer på ett halvår, det är inte bra för patienten. Därför behöver man göra det här, säger Denise Norström Socialdemokrat och landstingsråd till P4 Västmanland.        

I regionen så har nu ansvariga inom sjukvården uppdraget att se över var olika behandlingar ska samlas när det gäller gynekologisk och urologisk cancer.

För Västmanland som idag har avtal med Universitetsjukhuset i Linköping och dit kvinnor med cancer skickas för operation, så kan det när avtalet går ut om några år, bli Uppsala som kvinnorna istället får åka till.

Tanken är också att Universitetssjukhusen i Örebro och Uppsala ska stå för den avancerade cancervården i regionen. Vad som ska göras på sjukhuset i Västerås, är en öppen fråga.

– Det första arbetet som görs nu är gynekologisk och urologisk cancer. Där hoppas vi att Västerås ska bli ett av de sjukhus som får producera länssjukvårds nivå, det som inte är högspecialiserad sjukvård, säger Denise Norström.

– Vi kommer att pröva de flesta cancerformer. Några beslut kommer med all säkerhet att innebära att något av våra grannlandsting kommer att utföra det i framtiden. Det är kvalitet och det är för patientsäkerhetens skull vi behöver göra det, säger Denise Norström.