LÖK ska stärka föreningslivet i Västerås

1:12 min

Västerås stad har tillsammans med föreningslivet tagit fram en lokal överenskommelse, LÖK, för hur parterna ska samarbeta med varandra.

Det man vill uppnå med den lokala överenskommelsen, LÖK, är att man vill stärka föreningslivet ute i samhället genom att samarbeta tillsammans med kommunen.

– Med LÖK hoppas vi på att stärka varandra och berika samhället, säger Harriet Pettersson, kommunikatör i Västerås stad.

Under hösten och våren kommer man att anställa personer som ska fungera som samordnare för både civilsamhällets räkning och Västerås.

– Civilsamhället behövs mer och mer och de ska känna att det de vill arbeta med och för det ska man också få stöd med, säger Harriet Pettersson.