Dålig koll på var Gräsrotspengarna hamnar

1:40 min

Varje år delar Svenska spel ut miljonbelopp till landets idrottsklubbar och dess ungdomsverksamhet. Men att pengarna verkligen hamnar på rätt ställe har de ingen koll på.

– Full kontroll på hur alla de här pengarna används, det har inte vi. Vi har inte den organisationen och inte möjligheten att följa upp hur medlen används, säger Johan Söderqvist som är pressinformatör på Svenska spel.

Det är Svenska spels kunder som har möjligheten att välja att stödja sin favoritförening. Ju fler som gör det ju mer Gräsrotspengar får klubben.

En gång om året så går Svenska spel ut med hur miljonerna har fördelats till ungdomsidrotten i landet.

I år är det 50 miljoner kronor som föreningarna får dela på och Svenska spel kan bara hoppas på att de hamnar rätt.

– Det är kanske lite naivt, men det är tydligt att pengarna inte får användas för att sanera en dålig ekonomi, säger Johan Söderqvist.

I avtalet med föreningarna finns det ett tolkningsutrymme i avtalet där det står att pengarna i första hand ska gå till ungdomsidrotten och i andra hand till övrig klubbverksamhet.

Enligt Johan Söderqvist så har inte de stickprov som gjorts visat nåt annat än att pengarna används rätt. Men trots det så finns det nu planer på att utöka kontrollen.

– Vi har inlett ett arbete med att se över om vi behöver förtydliga någonting i avtalet och också om vi ska kräva att föreningen ska återrapporterar hur pengarna har använts.