Centerpartiet: Asylsökande ska hitta boende själva

0:54 min

Asylsökande som kommer till Sverige ska själva ordna sitt eget boende föreslår Centerpartiet. Men barnfamiljer, äldre och personer som kan vara särskilt utsatta ska få hjälp att hitta boende.

– Det handlar om att lyfta av en tung arbetsbörda på Migrationsverket. Sedan är det också ett sätt att bemyndiga människor som är kapabla att ta hand om sig själva till viss del, säger Lars Kallsäby (C) som är kommunalråd i Västerås.

Är det rätt att lägga ansvaret på en enskild person som precis har flytt från exempelvis krig i Syrien? 

– Det här är väl också vilken syn vi har på människor. Det här är människor som klarat av enorma strapatser, att ta sig från fasansfulla krig genom Europa.

– Men när man kommer på svensk mark då skulle man helt plötsligt inte vara förmögen att göra någonting. Det handlar ju om människovärdet faktiskt, säger Lars Kallsäby (C). 

Barnfamiljer, äldre och personer som kan vara särskilt utsatta ska få hjälp av kommunerna med boende anser Centerpartiet.

Ett annat förslag är att ensamkommande barn som fyllt 15 år ska placeras i asylboenden för utsatta grupper som kommunen tillhandahåller.

Centerpartiet föreslår också att asylsökande ska få arbeta medan asylsprocessen pågår.