Rockland i Sala riskerar förlora alkoholtillstånd

Musikföreningen Rockland i Sala kan bli av med sitt alkoholtillstånd. Deras ekonomiska redovisning och bokföring har nämligen inte skötts på ett tillfredsställande sätt och Bygg och Miljönämnden i Sala ger musikföreningen en varning.

Rockland får nu en chans att styra upp sina räkenskaper, men om inte Salas alkoholhandläggare vid ett kommande återbesök är nöjd med den ekonomiska redovisningen hänger alkoholtillståndet löst, säger man från nämnden.