Höjda P-avgifter för boende i Västerås city

Snart blir det 50 procent dyrare att parkera för de som bor innanför Cityringen i Västerås. Månadskostnaden ökar från 350 till 525 kronor för en boendeparkering.

Även en bit utanför Cityringen ökar parkeringsavgifterna för de boende: från 350 till 450 kronor i månaden.

I alla fall om det bli som tekniska nämnden föreslår.

Beslutet ska tas av Västerås kommunfullmäktige, och om det klubbas igenom kommer de nya P-avgifterna att börja gälla från den 1 januari 2016.