Vandaliserade byggnader i Högbyn är en säkerhetsrisk

Snart kan den tidigare skidanläggningen Högbyn i Fagersta vara ett minne blott. Byggnaderna är i så dåligt skick att de är en säkerhetsrisk, och föreslås nu rivas.

Själva skidverksamheten upphörde för flera år sedan, och de byggnader som står där har vandaliserats, och är nu i så dåligt skick att de utgör en säkerhetsrisk.

Det här konstaterar Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, inför direktionens möte nu i november.

Det är inte ekonomiskt försvarbart att göra i ordning byggnaderna, utan de bör rivas, menar tjänstemännen på NVK.