Färre får hjärtinfarkt i Västmanland

Allt färre västmanlänningar får hjärtinfarkt. Antalet människor som drabbas i länet har minskat med 10 procent de senaste tio åren.


Det visar ny statistik som Hjärt-Lungfonden har sammanställt.

Att hjärtinfarkterna minskar uppges bero på att forskningen har lett till bättre råd om hur vi ska leva - bland annat om rökning och kostvanor - och till bättre behandlingsmetoder.

– Det är oerhört glädjande att färre drabbas av hjärtinfarkt i Västmanland, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden.

Hon vill lyfta fram att det nu pågår forskning med mål att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärtinfarkt.

Uppgifterna om antalet drabbade är hämtade från Socialstyrelsen statistikdatabas och har sammanställts av Hjärt-Lungfonden.