Fler tolkar behövs – men för få utbildas

1:04 min

Efterfrågan på tolkar är väldigt stor. I nuläget färdigutbildas ungefär 100 tolkar om året, vilket inte är tillräckligt. Därför väntar nu tolkning på distans.

Om regeringen får sin vilja igenom väntas istället 300 tolkar om året utbildas framöver, men inte heller det räcker, enligt Sebastian Glans som är utbildningshandläggare på Myndigheten för yrkeshögskolan i Västerås.

– Nej, det kommer det inte att göra på grund av efterfrågan och behovet av tolkar är mycket större än vad vi kommer kunna utbilda. Tolkförmedlingarna, som tolkarna arbetar på uppdrag för, har sagt att de årligen skulle behöva rekrytera cirka 1 000 tolkar.

Främst behövs tolkar för språket dari som pratas i Afghanistan, och arabiska. Hjälpen behövs till exempel på Migrationsverket och inom sjukvården.

Om regeringen får igenom sin satsning dröjer det ändå till slutet av 2016 innan antalet färdigutbildade tolkar börjar öka.

För att kunna hjälpa så många som möjligt gäller därför att effektivisera allt mer. Till exempel att spara in restid genom att tolkningen sker på distans via telefon eller video.