Medeltida fynd i Västerås domkyrka

3:00 min

I Västerås domkyrka har fynd från den medeltida kyrkan hittats. Det är murverk från mitten av 1200-talet som hittats på kyrkans vind.

Det var under arbete med ett större brandskyddsprojekt och saneringen av asbest som den dolda muren påträffades, berättar byggnadsantikvarie Helén Sjökvist.

– Bland annat har vi hittat delar av de murar som förmodligen ingår i en av de äldsta kyrkor som har funnits här på platsen. De tydligaste spåren är de här rundbågefriserna som löpt runt exteriört på kyrkan, säger Helén Sjökvist.

De fynd som man nu funnit är uppe på vinden, 11 meter upp från domkyrkans golv.

De murdelar som nu kommit fram under saneringen av asbest och arbetet med att lägga ny isolering på innertaket, har tidigare varit en yttervägg, men som har dolts när kyrkan senare byggts ut och blivit större.

Inuti rundbågsfriserna har även spår av måleri hittats.

– På södra sidan i blinderingarna har vi hittat spår av måleri. De här blinderingarna löper som en rundbågefris runt om och inne i dem har vi hittat ristade spår. Formen för ett måleri och det finns små spår av pigment. Lite spår av måleri har också hittats.

– De här rundbågefriserna den är ju väldigt typiskt för 1200-talet. Den romanska stilen som var förhärskande vi den här tiden, säger byggnadsantikvarie Helén Sjökvist.