Brister i vården ledde till amputation

Inspektionen för vård och omsorg har granskat en lex Maria-anmälan från sjukhuset i Västerås. På grund av brister i verksamheten tvingades en patient amputera ett ben.

Fallet gäller en patient som fick en svår klämskada vid en arbetsplatsolycka.

Patienten vårdades först på akuten i Västerås, där man misstänkte en kärlskada men ändå gjordes ingen sån utredning.

Patienten flyttades till ortopeden där hans tillstånd sen försämrades.

När till slut kärlkirurg kopplades in så var det för sent. Patientens underben gick inte att rädda, utan fick lov att amputeras.

Landstingen har undersökt hur det kunde bli så här fel. Det fanns brister i både rutiner och samarbete, men de ska nu vara åtgärdade och därför går inte Inspektionen för vård och omsorg vidare med fallet.