Hoppar av i protest - jägarna dominerar vargfrågan

1:30 min

Naturvårdens två representanter i Västmanlands läns Viltförvaltningsdelegation lämnar sina uppdrag i protest. Lennart Waara från Surahammar har fram tills i dag varit ledamot men ger nu upp.

— Viltförvaltningsdelegationen fungerar inte. Det är alldeles för dominerat av jägarintressen. Ofta slutar omröstningarna 14-2, säger Lennart Waara, som också är ordförande i Västmanlands Ornitologiska Förening.

Han menar att det inte finns någon vits att vara kvar längre, då de enligt honom inte kommer någon vart med sina argument.

– Jägarna är knappt tre procent av Sveriges befolkning men de dominerar viltförvaltningsdelegationerna helt, säger Lennart Wara uppgivet.

Viltförvaltningsdelegationer finns i samtliga Sveriges län och ska innehålla representanter från diverse olika samhällsintressen, samt politiker. Beslutet att naturvårdsintressets delegater, Lennart Waara (ordinarie) och Olov Trostén (suppleant), hoppar av har tagits gemensamt av Västmanlands Ornitologiska Förening, Svenska Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen i Västmanland.

Grundfrågan är den om vargen, hur många vargar som ska finnas. Här får inte naturvårdsintresset något gehör, tycker Lennart Waara. Han tror att de är föregångare här i Västmanland och att fler avhopp kommer att ske runt om i landet.

Länsstyrelsens Tobias Hjortstråle, som är föredragande på mötena, kommenterar avhoppen så här:

– Regeringen har initierat en översyn av viltförvaltningsdelegationerna under förra våren och resultatet av den översynen har vi inte sett än. Så jag kan tycka att det är lite tråkigt att naturvårdsintresset väljer att lämna.

Vad får detta för konsekvenser?

– Konsekvensen kommer väl bli att naturvårdsintressets viktigaste fråga i delegationen kommer att få ett mindre utrymme, säger Tobias Hjortstråle, tillförordnad enhetschef på Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Västmanland.