Västerås stift sluter nytt vänavtal med Moçambique

1:36 min

Idag hålls en högtidlig gudstjänst i Västerås Domkyrka då ett nytt vänstiftsavtal med Lebombo stift skrivs under.

Relationerna mellan Västerås stift och Moçambique startade redan på 80-talet, i form av biståndsprojekt, men har senare kommit att handla om ett ömsesidigt utbyte, berättar Pelle Söderbäck på stiftet, som varit med sedan starten och själv arbetat i landet.

– Vi är ju en rik kyrka och som kan komma undan med att samla in pengar och så vidare. Men det vi kan lära genom dem är ju till exempel att kyrkan där har sprängfyllda gudstjänster - man har alltid levt med tiggare på gatan - hur förhåller man sig till det - och varit med och förhandlat fram fredsavtal i landet.

Moçambique är ett fattigt och krigshärjat land i sydöstra Afrika, men som är rikt på glädje och mänskliga relationer, enligt Pelle Söderbäck.

Lebombo stift inom den Anglikanska kyrkan har varit vänstift med Västerås i ett 20-tal år och det nya tio-åriga avtalet skrivs under både av biskop Mikael Mogren och biskopen Carlos Matsinhe som är på plats.

Även en grupp ungdomar från Moçambique är här och träffar jämnåriga från stiftet - och det är just olika ungdomsutbyten länderna mellan, som kommer fortsätta att vara den viktigaste delen av vänavtalet.

– Unga människor både här och i har skapat förståelse för andra kulturer. Svenska ungdomar har genom samarbetet fått ett fördjupat samhällsengagemang och börjat jobba med tex. bistånd. Så det är själva basen, att unga människor får träffas, avslutar Pelle Söderbäck.