Avdelning 3 i Köping nu bakteriefri - öppen som vanligt

På Köpings lasarett har nu provtagningan avslutats på cirka 170 patienter som vårdats på avdelning 3, och även 120 anställda. Man har letat efter motståndskraftiga gula stafylokocker, s k MRSA.

Men ingen av personerna som man har tagit prov på har varit smittad med bakterien.

Bakgrunden är att två patienter, och en anställd, tidigare i år har visat sej bära på MRSA-bakterier. Då ville man undersöka alla patienter och all personal där för säkerhets skull.

Undersökningen har omfattat patienter som vårdats på avdelning 3 i Köping sedan årsskiftet och som därefter sökt sjukvård hos familjeläkare på familjeläkarmottagning, på annan läkarmottagning eller varit inlagda på en vårdavdelning, samt vårdpersonalen på avdelningen.

Avdelning tre har nu storstädats och är öppen som vanligt igen.