Olika uppfattningar om mobilens roll hos skolorna

2:26 min

Drygt hälften av grundskolorna i Västerås har restriktioner för hur eleverna får använda sina mobiler i skolan. På Engelska skolan till exempel är det helt mobilfritt. Det framgår av en undersökning av VLT.

På Kristiansborgsskolan har man valt att inte förbjuda mobilanvändandet. Där får istället varje lärare bestämma om det ska vara tillåtet eller inte.

– Men om mobilerna stör eleverna eller undervisningen så är det en annan sak. Det finns lärare som samlar in mobilerna när lektionerna börjar men sedan kanske eleverna hämtar dem om de ska jobba själva. Det finns ju moderna sätt att använda mobilerna, säger Annelie Aleson, Kristiansborgsskolans rektor.

Skolorna i Västerås har alltså olika syn på om eleverna ska tillåtas använda sina mobiler under skoldagarna, eller inte. På Internationella engelska skolan i Västerås har man andra tankar om den här saken. Där har de bestämt att eleverna ska ha sina mobiler inlåsta i sina skåp hela skoldagen.

– Vi vill ha en lugn och stimulerande lärmiljö där eleverna kan lära och lärarna undervisa. Tar man in störande moment i undervisningen så förlorar man mycket undervisningstid, säger Kajsa Nyborg, rektor vid Internationella engelska skolan i Västerås.

Även eleverna på skolan anser att mobilförbudet är bra för arbetsron.

– Vi blir mer fokuserade på lektionerna, säger Simona Barisho.

– Jag har inga problem med förbudet. Man slipper att det hela tiden plingar, säger Felicia Rogell.