Riksdagsledamot bemöter kritik om läxhjälp

0:59 min

Pia Nilsson, riksdagsledamot från Sala, försvarar systemet där skolor måste ansöka om det statliga bidraget för läxhjälp om de ska kunna få bidraget, ett system som kritiserats av Lärarnas Riksförbund.

I våras var det bara omkring hälften av skolorna i Västmanland som sökte och fick stadsbidrag för läxhjälp från Skolverket. Även i resten av landet var det många som inte sökte.

Ansökningsperioden förlängdes därför och imorgon är sista dagen för att söka igen. Lärarnas Riksförbund hade hellre sett att bidraget gick direkt till skolorna, istället för att det låg på kommunerna att söka.

Men Pia Nilsson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Sala, försvarar systemet med att kommuner och andra skolhuvudmän måste ansöka om bidraget.

– Det här är ett riktat bidrag. Det ska sökas till läxhjälp och det ska inte sökas till någonting annat. Det ska inte användas till andra behjärtansvärda ändamål, utan det är läxhjälp.

Men alla pengar har inte gått åt, Skolverket har förlängt ansökningsperioden, är det inte bättre då att det är Skolverket som bedömer vilka skolor som behöver mer pengar till läxhjälp, istället för att skolorna själva behöver söka?

– Men det är ju skolorna själva som vet vilket behov som finns på respektive skola, det är ju omöjligt för Skolverket att göra en sådan bedömning, det ska de inte göra utan man måste titta på de ansökningar som skolhuvudmännen gör, det tycker jag är jätteviktigt, säger Pia Nilsson.