Avtal om Sveriges största fängelse skrivs på i Sala idag

Idag undertecknas avtalet mellan Sala kommun och Kriminalvårdsstyrelsen om det nya storfängelset, som kommer att ligga i Salbergaområdet.

i lokaler som tidigare inrymde det psykiatriska sjukhuset.

Det nya fängelset som ska heta ”Salberga Kriminalvårdsanstalt” kommer att bli landets största fängelse, med 342 platser och mellan 160 och 180 anställda.