Köpingsborna blir allt fler

Köpingsborna blir fler och fler.

Den negativa befolkningstrenden bröts förra året, och trenden håller i sig, visar Statistiska Centralbyråns preliminära siffror för första halvåret 2005.

Under 2004 ökade Köpings befolkning med 92 personer, och hittills i år har befolkningen ökat med 19 personer.

Den stora orsaken är att allt fler väljer att flytta till Köping.

Att den positiva trenden håller i sig glädjer kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Salomonsson:

- Det känns väldigt roligt. Även om det är en lite låg siffra så är det ändå en ökning, och det är mycket positivt.

Hon menar att befolkningsökningen innebär många fördelar för kommunen.

- Det visar att vi har en bra tillväxt i vår kommun, och att fler och fler upptäcker att det är bra att bo och leva här i Köping. Se’n är det ju alltid bra med nya människor, från olika kulturer med olika livserfarenheter.

- Det är ju också bra ekonomiskt för kommunen, säger Elizabeth Salomonssson till P4 Västmanland.

Vilka är det då som söker sig till Köping 2005?

- Det är nog en blandning, men vi har märkt en ständigt ökad efterfrågan inom barnomsorgen, så det är en hel del barnfamiljer som söker sig hit.

- Det är vi så klart jätteglada för, säger Elizabeth Salomonsson.

Enligt SCB:s siffror bor det idag 24 696 personer i Köping.