Många i kö till Salas storfängelse

Många vill innanför gallren på det nya storfängelset i Sala, där 342 interner ska låsas in.

Men det är inte de blivande fångarna som köar; den nya Salbergaanstalten ska också bli arbetsplats för 220 personer.

Det är mest tjänster som kriminalvårdare som ska tillsättas, men det behövs också annan personal.

- Det är administratörer, kökspersonal, lokalvårdare, lärare, snickare - det är många olika yrkeskategorier, säger Gunilla Ternert, regionchef på Kriminalvården, Region Mitt.

Ett sjuttiotal personer har anmält intresse för att jobba på storfängelset i Sala efter en intern förfrågan, och ett femtiotal har svarat på en annons som infördes i lördagens tidningar, enligt Gunilla Ternert.

Det nya fängelset i Sala blir Sveriges största, men det har vållat förhållandevis lite diskussioner i Sala.

De protester som kommunen har stött på har snarare handlat om utformningen av fängelset  - inte om själva etableringen.

De flesta salabor och boende omkring Sala verkar vara positiva till fängelset, eftersom det innebär många nya arbetstillfällen.