Kolla ditt helikopterföretag

Luftfartsstyrelssen manar nu alla som vill flyga helikopter att kontrollera att företaget har alla papper i ordning.

Bakgrunden är att den ansvarige för helikoptern som kraschade i Heby i juni saknade flera viktiga tillstånd.

Luftfartsstyrelsen har utrett händelsen och kommer inom kort att åtalsanmäla den ansvarige.

Men eftersom den svenske piloten också företräder det litauiska bolag som äger helikoptern blir det troligtvis bara en person som ställs till svars.

Kraschen i Heby utreds samtidigt av Statens haverikommission. Åklagare och polis i Västmanland har inlett en förundersökning om bland annat vållande till annans död.

För att förbättra säkerheten för oss passagerare och för att bättre kunna undvika likande olyckor som den i Heby lägger Luftfarststyrselsen idag ut en checklista på sin hemsida.

Man råder alla som ska köpa flygtjänster att kontrollera att företaget har gällande tillstånd utfärdat av Luftfartsstyrelsen.

Listan finns på www.luftfartsstyrelsen.se.

Där publiceras också en lista på flygföretag som har svenskt tillstånd.