Ambulanser hådkör under Power Meet

Med Power Meet i Västerås får sjukvården i landstinget mer att göra. En extra ambulans kommer köra under helgen, samt att man på akuten på lasarettet tar in extrapersonal.

- De larm som vi mest får åka på är personskador då folk har ramlat av eller ur sin bilar, säger Per Karnefjord, ambulansförare i Västerås.

En sak som kan vara lite störande, menar Per Karnefjord, är de så kallade onödiga akutsamtalen, där anmälaren inte riktigt har tagit reda på om den eventuellt skadade personen verkligen är i behov av en ambulans eller inte.

Även Röda Korset arbetar på plats under Power Meet, för att ta hand om lindrigare skador.