Färre konkurser i länet

Företagskonkurserna i Västmanland har minskat med nästan 10 procent under första halvåret i år, jämfört med första halvåret i fjol.

Det är ungefär samma siffra som hela landet i genomsnitt.

Utvecklingen varierar kraftigt i olika branscher.
Till exempel har konkurserna inom detaljhandeln och privata tjänsteföretag varit betydligt färre i år.

Den största nedgången har skett bland IT- och dataföretag.

Alla storstadslän noterar en kraftig nedgång för antalet konkurser, enligt kredit-upplysningsföretaget UC.