Böndernas skrot samlas in

Insamlingen av lantbruksskrot har nu pågått en knapp månad här i Västmanland. Hittills har 135 anmälningar gjorts från bönder som kostnadsfritt vill få skrot borttransporterat.

- Det har fungerat bra i Västmanland, säger Anders Lundberg, lokal kampanjledare för insamlingen.

Insamlingen handlar om alla sorters uttjänta maskiner och metallföremål inom lantbruket som tas om hand för återvinning.