Motorcyklar mår bättre än bilar

Motorcyklarna i länet är i bättre skick än länets personbilar. Det visar ny statistik från Bilprovningen.

Förra året klarade 85 procent av motorcyklarna kontrollbesiktningen utan anmärkning.

Det kan jämföras med personbilarna där bara 49 procent klarade besiktningen, enligt Bilprovningen. 

En anledning till skillnaden skulle kunna vara att motorcyklisterna vårdar sina dyrgripar bättre än bilisterna, tror motorcyklisten Peter Präst i Västerås. En annan anledning är också att en motorcykel används betydligt mindre än en personbil.

Förra året besiktigades 97 247 bilar och 3 036 motorcyklar i Västmanland.