Rökning kan ge gråstarr

En ny studie visar att synen kan påverkas negativt av rökning.

En undersökning bland 35 000 kvinnor i Västmanland och Uppsala visar att rökande kvinnor löper större risk att drabbas av grå starr.

Ju mer de röker, desto större är risken...

Bland de kvinnor som rökte mer än tio cigaretter per dag var starroperationer nästan 40 procent vanligare än bland kvinnorna som aldrig hade rökt, skriver Upsala Nya Tidning.

En av förklaringarna kan vara att rökning ökar aktiviteten hos skadliga så kallade fria syreradikaler i ögonlinsen.