Beslutet om friskola i Haraker överklagas?

I Haraker gläds man över klartecknet till friskolan, som är tänkt att startas nu till höstterminen. Men ordföranden i Skultuna kommundelsnämnd tycker att skolan ska förbli stängd.

Länsrätten i Stockholm har sagt ja till en friskola i Haraker utanför Västerås.

Ett bakslag för Kommundelsnämnden i Skultuna, som hela tiden varit emot en friskola i Haraker, sedan den kommunala skolan stängdes för ett år sedan av besparingsskäl.

Men om kommundelsnämnden nu ska ska gå vidare och överklaga till Kammarrätten, det kan kan ordföranden Gunnar Stenberg, inte svara på idag:

- Jag måste prata med mina tjänstemän och kommunens jurister först. Vi måste då gå igenom det här och titta på om vi har en möjlighet att göra en överklagan.

- För spontant så känner jag att jag vill inte lägga ut mera pengar än nödvändigt på den verksamhet vi har. Från början var ju direktiven att jobba lite effektivare, och det effektivaste sättet är inte att sprida ut pengarna på det här viset.

- Det effektivaste är ju att göra så mycket verksamhet som möjligt för pengarna, säger Gunnar Stenberg till P4 Västmanland.

Skolan i Haraker har nu varit stängt i ett läsår.

Gunnar Stenberg vill att det ska förbli så, och att eleverna i stället ska gå i Tibbleskolan i Skultuna:

- Det bästa för eleverna även om de bor ute i Haraker eller Romfartuna är att de får god kvalitet på sin undervisning, och jag tror att de får bättre kvalitet på skolgången i Tibbleskolan än i Harakerskolan.

- Inte på grund av att det är sämre kvalitet på lärarna, utan att det finns mycket bättre resurser i Tibble.

Det lilla antalet elever i Haraker gör att de olika årskurserna får gå tillsammans, vilket Gunnar Stenberg är tveksam till.

- Jag tror att det är bättre att en klass innehåller elever som alla läser på samma nivå, säger Gunnar Stenberg, ordförande i Skultuna kommundelsnämnd, till P4 Västmanland.