Studielånen blir en skuldfälla för många

Allt fler västmanlänningar hamnar hos Kronofogden för att de inte kan betala tillbaka sina studielån.

Antalet studieskulder som hamnar hos Kronofogden i Västmanland har ökat med hela 25 procent de senaste tre åren.

Enligt Karl-Gustav Fors, informationsansvarig på Kronofogdemyndigheten i Västerås, är en orsak är att många högutbildade har svårt att få arbete efter examen, och att de därför inte har någon inkomst att betala tillbaka studielånen med.

- Även i Västmanlands län är många akademiker arbetslösa, och det är klart; då är det inte så lätt att betala sina skulder!

En annan orsak är det nya studiemedelssystemet, som innebär att man måste börja sin återbetalning redan sex månader efter avslutade studier.

I Västmanland står 3 000 personer för de 36 miljoner i studielånsskulder som kronofogden har på sitt bord.

Peter Wallin - som studerar på Mälardalens högskola, men som ännu inte börjat betala sina lån - tycker att återbetalningssystemet har sina brister.