Torkan problem för länets bönder

Bosse Johansson i Sevalla utanför Västerås har 300 hektar mark med korn, vete och havre. Om inte det kommer rejält med regn inom en vecka kommer hans grödor att mogna för snabbt.

-Det blir ju mindre mängd spannmål och det blir kännbart ekonomiskt, jag har ju samma utgifter som förut, säger Bosse Johansson.

Det finns inget sätt för lantbrukarna att skydda sig mot torkan. Tidigare vattnade man på åkrarna, men det är för dyrt idag.

Bosse Johansson föder även upp grisar och han behöver sitt spannmål som mat till djuren.

Men det är inte bara grisuppfödarna och spannmålsodlarna som har problem.

Det gräs, eller vallen som det också kallas, som sås för att ge mat åt korna, hotas om värmen och torkan håller i sig.

-Den första skörden blir bra, men sen, när vallen ska växa upp igen, så blir det ingenting om det är för torrt och varmt, säger Bosse Johansson.