"Politisk färg oviktig i kyrkoval"

Den 18 september är det dags för kyrkoval. Men i år finns det färre kandidater att välja på, för i många församlingar runt om i landet, väljer man att presentera så kallade samlingslistor.

Det är en lista med namn på kandidater till kyrkovalet som kommer från olika partier och olika intressegrupper.

I Ryttene församling utanför Västerås är det helt oväsentligt vilket parti man röstar på.

-Vi vill ha personer som brinner för kyrkan på orten och vår verksamhet. Jag vet inte vad kyrkorådets medlemmar röstar på för politiskt parti, säger Hans Larsson, ordförande i kyrkorådet i Ryttene.

Alternativet till att bara erbjuda en samlingslista med kandidater är en lista för varje parti eller intressegrupp. Mer demokratiskt tycker en del, medan andra vill se samlingslistor med kandidater som brinner för kyrkans väl och ve, inte politiken. Totalt i hela stiftet har 18 av 98 församlingar lagt fram en samlingslista.

Göran Bastås, jurist i Västerås stift, vill hellre se många olika listor så att det finns en valfrihet, men han har förståelse för dem som hellre satsar på en samlingslista av kandidater.

-Det vi sett när vi gått igenom de olika församlingarna är att det framför allt är i de små församlingarna som det är vanligt med samlingslistor.

- Jag tror att de hellre vill hålla ihop i en liten församlig och jobba i samförstånd än att dela upp sig, säger Göran Bastås.