Bygglov för muren runt storfängelset i Sala

Sala kommun har nu fått bygglov för muren och staketet runt det planerade nya storfängelset i Sala.

Muren - som kommer att bli sex meter hög - ska omgärda hela fängelset, som kommer att ligga på Salberga-området.

Det nya fängelset kommer att heta Salberga Kriminalvårdsanstalt, och ska vara färdigbyggt i april nästa år.