Västerås köper fastigheter för 600 miljoner

Västerås stad har nu köpt tillbaka fyra stora fastigheter som man tidigare har hyrt.

Det handlar om Mälardalens Högskolas huvudbyggnad, Herrgärdsskolan, Korsängsskolan, samt fastigheten i hamnen där AB Mälarhamnar driver bolag.

- Tittar vi kortsiktigt, tio år framåt, så är det mer kostsamt att äga själv. Men slår vi ut det på hela hyresperioden på 40 år så blir det en minskad kostnad på 8 miljoner kronor per år i snitt. Det säger Lena Lundberg, ekonomidirektör.

I många år har Västerås stad hyrt fastigheterna av första AP-fonden, men regeringen beslöt för en tid sen att AP-fonden inte längre får äga fastigheter. Då insåg man på Västerås stad att man måste agera.

- Då var vi tvugna att antingen förvära tillbaks eller hitta en ny partner.

Förmodligen kommer Västerås stad också i fortsättningen äga fastigheterna. I alla fall Herrgärdsskolan, Korsängsskolan och Hamnfastigheten, där Västerås stad bedriver verksamhet.

- Men det är viktigt att fundera över fastigheten där Mälardalens Högskola bedriver sin verksamhet, om vi ska äga den, säger Lena Lundberg.

Under hösten kommer det att utredas vidare hur Västerås Stad kommer att agera när det gäller Högskolan.