Nej till solceller på kyrktak

Nu har kammarrätten tagit sitt beslut i frågan om solceller eller inte på taket till Fläckebo kyrka. Kammarrätten tillåter inte några solpaneler.

Man anser att cellerna skulle minska kyrkans kulturhistoriska värde. Men rättens ledamöter var oeniga, en av de tre ville tillåta församlingen att använda solceller för uppvärmning av lokalen.

Leif W Östborg, kyrkoherde i Västerfärnebo-Fläckebo pastorat, säger att kammarrättens beslut leder till en ohållbar situation.

- Om vi ska kunna bevara våra små landsortskyrkor måste vi använda oss av moderna metoder för att sänka kostnaderna. Sådana här byggnader står ju inte där gratis, det kostar ju en massa.

- Vi stannar ju inte här, utan kommer överklaga till regeringsrätten. Vi kommer gå så långt det går. Om det går att gå upp till EU-domstolen så kommer vi göra det, säger Östborg.

Tidigare har länsrätten godkänt solcellerna.