JämO drar tillbaka viteskrav mot Kungsörs kommun

Jämställdhetsombudsmannen har nu dragit tillbaka sitt viteskrav mot Kungsörs kommun. JämO har tidigare varit kritisk till hur kommunens jämställdhetsplan såg ut.

JämO hotade tidigare Kungsörs kommun med ett vite på 300 000 kronor, om jämställdhetsplanen inte förbättrades. Men nu är viteskravet alltså borta.

Däremot tycker JämO att det fortfarande återstår brister i kommunens lönekartläggning; dvs kartläggning av löneskillnader mellan män och kvinnor. Därför ska myndigheten granska den igen hösten 2006.

Vad gäller Kungsörs kommuns jämställdhetsplan i övrigt, anser JämO att den nu lever upp till lagens krav.