Strandskyddslag kan förändras

61 av landets kommuner föreslås få undantag från strandskyddet.

Här i länet har Fagersta, Skinnskatteberg och Norberg skrivit på ett upprop om att luckra upp strandskyddslagen, men ingen av de tillhör de kommuner som anses ha särskilda skäl för att få ett undantag.

Kent Persson, vänsterpartistiskt kommunalråd i Norberg, är besviken.

- Jag tror inte att förslagsställarna har förstått innebörden av det förslaget som vi faktiskt har lagt.

Om förslaget genomförs är det är det en efterlängtad lagändring för de 61 kommuner som anses ha särskilda skäl att utnyttja sina strandtomter.

Det eftersom man ser en möjlighet att locka till sig nya kommuninvånare med hjälp av attraktivt strandnära boende.