Läkare missförstod utlåtande - missade cancer

En läkare på Centrallasarettet i Västerås missade en elakartad cancertumör, efter att ha feltolkat ett utlåtande på engelska. Händelsen är nu anmäld till Socialstyrelsen, enligt Lex Maria.

Det var i början av år 2002 som patienten utreddes i Västerås, på grund av en misstänkt centimeterstor tumör i ena lungan.

Patienten skickades vidare till Uppsala för en mer avancerad undersökning.

Ansvarig läkare i Västerås tolkade remissvaret - skrivet på engelska - som att man kunde utesluta en elakartad tumör, och att det inte var nödvändigt med vidare kontroll.

Men i maj i år återkom patienten; nu med en stor tumör i lungan, som opererades.

Chefs-äkaren på Centrallasarettet i Västerås menar att bedömningen på engelska lätt kunde misstolkas på det sätt som gjorts.

Därför föreslår hon att alla remissvar i framtiden alltid ska skrivas på svenska, för att undvika liknande misstag.